Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 september 2016
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie overweegt de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen; hiertoe zal op 4 oktober 2016 een conceptvraag ter bespreking geagendeerd worden. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 oktober 2016. Na ontvangst van de antwoorden zal de commissie zich beraden op welke wijze zij zich vervolgens wil laten informeren.

2.
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 november 2016. Na ontvangst van de antwoorden zal de commissie zich beraden op welke wijze zij zich vervolgens wil laten informeren.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van 31 augustus 2016 in reactie op brief van 15 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XVI, G)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief in reactie op het toezeggingenrappel de toezeggingen T01886, T02177 en T02293 als voldaan aan te merken. De status van de toezeggingen T02039 en T02090 blijft openstaand en de deadline wordt 1 januari 2017. Toezegging T02176 wordt in afwachting van in afwachting van de monitoring als deels voldaan aangemerkt; de deadline wordt 1 januari 2018. Toezegging T02178 wordt in afwachting van aangekondigd onderzoek als deels voldaan aangemerkt; de deadline wordt 1 juli 2017.
Voorts besluit de commissie naar aanleiding van het halfjaarlijks rappel een schriftelijke reactie te sturen inzake toezegging T02290; de status van de toezegging blijft openstaand. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer