Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34.454)

- 34454

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

De commissie stelt voor op 18 oktober 2016 het voorbereidend onderzoek te houden. Omdat de Kamer dan met reces is, wordt een ieder die inbreng wenst te leveren verzocht die inbreng uiterlijk 18 oktober 2016 bij de staf in te leveren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman