Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 oktober 2016
1.
34469

Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34302, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de verhouding tussen de kabinetsreactie op de CPB-notitie Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (EK 34 302, T) en de (uitvoering van de) motie-Schalk c.s. over éénverdieners (EK 34.300, J); Belastingplan 2016

De commissie besluit de brief te betrekken bij de Algemene Politieke Beschouwingen en desgewenst bij de Algemene Financiële Beschouwingen en / of het Belastingplan 2017. Enkele woordvoerders behouden zich het recht voor later nogmaals te verzoeken deze brief te agenderen.

3.
T02186

Toezegging Lichte bankenvergunning / light licentie (34.300)

De commissie besluit de brief van de minister (34 300 AJ) te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de regering per brief te verzoeken de Kamer tegen het einde van het jaar nader te informeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren