Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
T02186

Toezegging Lichte bankenvergunning / light licentie (34.300)

De commissie besluit de brief van de minister (34 300 AJ) te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de regering per brief te verzoeken de Kamer tegen het einde van het jaar nader te informeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren