Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 oktober 2016
1.
Delegatiesamenstelling IPKO

De commissie bespreekt de samenstelling van de Eerste Kamerdelegatie naar het eerstkomende IPKO (januari 2017) in CuraƧao. De commissie stelt vast dat definitieve besluitvorming hierover bemoeilijkt wordt, omdat vooralsnog niet duidelijk is of er een vijfde delegatieplaats (structureel of eenmalig) beschikbaar zal komen. Mocht zij hedenmiddag toch moeten besluiten, dat kiest zij in meerderheid voor een delegatiesamenstelling op basis van een rekenmodel zoals voorgesteld door de commissievoorzitter. De commissievoorzitter zegt toe dat hij de mogelijkheid van een vijfde delegatieplaats zal onderzoeken en bespreken. De staf wordt verzocht voor de vergadering van 11 oktober a.s. een eventuele extra plaats in de delegatie naar het IPKO januari 2017 door te rekenen voor elk van de modellen.

2.
34300 IV / CXIX, R

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016

Het lid Meijer (SP) geeft aan in schriftelijk overleg te willen treden over de motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het lid Meijer (SP) besluit haar inbreng aan te houden tot 11 oktober 2016, in afwachting van een reactie van de minister van BZK op het verzoek van de commissie om haar uiterlijk 23 september 2016 te informeren over de uitvoering van de aanvaarde moties n.a.v. het beleidsdebat 21 juni 2016. De commissie besluit de minister van BZK te rappelleren over de beantwoording van deze brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman