Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 oktober 2016
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen. Een conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie, zodat het voorlichtingsverzoek, na voorlegging aan het College van Senioren, op 11 oktober 2016 plenair kan worden geagendeerd.

Het voorbereidend onderzoek vindt plaats op 25 oktober 2016.

2.
Leeftijdsgrens IVF

Brief van de minister van VWS van 28 september 2016 (30486, G)

De commissie neemt kennis van de brief van 28 september 2016 en besluit nog enkele vragen te stellen. Inbreng voor dit schriftelijk overleg vindt plaats op 11 oktober 2016.

3.
Uitstel evaluatie Embryowet

Brief van de minister van VWS van 30 september 2016 (30486, H)

De commissie neemt de brief van 30 september 2016 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer