Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie besluit op 1 november 2016 inbreng te leveren voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34390) Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen.
Tevens besluit zij de drie wetsvoorstellen gelijktijdig plenair te behandelen op een nader te bepalen datum.

-
34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

De commissie besluit op 1 november 2016 inbreng te leveren voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041) Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen.
Tevens besluit zij de drie wetsvoorstellen gelijktijdig plenair te behandelen op een nader te bepalen datum.

-
34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

De commissie besluit op 1 november 2016 inbreng te leveren voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041) Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34390) Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen .
Tevens besluit zij de drie wetsvoorstellen gelijktijdig plenair te behandelen op een nader te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer