Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

-
Invulling parlementaire controle op Europol

De commissie bespreekt de vragenlijst van het Slowaaks parlementaire voorzitterschap over de inrichting van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol. De commissie besluit eerst de beantwoording van deze vragenlijst door de commissie V&J van de Tweede Kamer af te wachten. Leden (maximaal twee) die wensen deel te nemen aan de interparlementaire commissievergadering op 28 november 2016 georganiseerd door de LIBE commissie van het Europees Parlement over de inrichting van de JPSG kunnen dit doorgeven aan de staf.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren