Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)

-
E160026, E160027, E160028 (Tweede pakket herziening GEAS)

Pakket: procedureverordening, kwalificatieverordening en herziening opvangrichtlijn

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen), SP (Wezel), GroenLinks (Strik) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd voor instemming en voor eventuele aansluiting door fracties. De commissie besluit verder het ministerie van V&J te verzoeken een technische briefing te houden over het tweede pakket herziening GEAS.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren