Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 oktober 2016
1.
Delegatiesamenstelling IPKO januari 2017

De commissie besluit dat de delegatie naar het IPKO van januari 2017 zal bestaan uit de commissievoorzitter en één lid van de VVD-fractie, één lid van de CDA-fractie, één lid van de D66-fractie en één lid van de CU-fractie. De extra vijfde delegatieplaats voor januari 2017 is beschikbaar gekomen door het (incidenteel) vrijvallen van een delegatieplaats in de Tweede Kamer. De commissie neemt geen besluit over de methodiek aan de hand waarvan de afvaardiging van de Eerste Kamer in de delegatie naar het IPKO in de toekomst wordt bepaald.

2.
34550 IV / CXIX, A

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK d.d. 7 oktober 2016 inzake stand van zaken toezeggingen en moties commissie Koninkrijksrelaties. De commissie besluit naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt gesteld op 25 oktober 2016. De status van toezeggingen T02320 en T02326 wordt gewijzigd in voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman