Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

-
34550 IV / CXIX, A

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK d.d. 7 oktober 2016 inzake stand van zaken toezeggingen en moties commissie Koninkrijksrelaties. De commissie besluit naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt gesteld op 25 oktober 2016. De status van toezeggingen T02320 en T02326 wordt gewijzigd in voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman