Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 oktober 2016
1.
34412

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 november 2016.

2.
34347

Verbetering kwaliteitsaspecten in het middelbaar beroepsonderwijs

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
T02062 - Geneeskundestudenten en coschappen

Brief van de minister van OCW van 19 september 2016 in reactie op brief van 29 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 34035, U)

Inbreng voor het schriftelijk overleg met de minister van OCW wordt geleverd door de leden Rinnooy Kan (D66) en Ganzevoort (GroenLinks).Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

4.
T02225 - Indiening regiowetsvoorstel

Brief van de staatssecretaris van OCW van 7 oktober 2016 in reactie op brief van 29 september 2016 (verslag schriftlelijk overleg 34264, V)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Motie-Bruijn - moment van afnemen van de centrale eindtoets (33157, I)

Brief van de staatssecretaris van OCW van 7 juli 2016 naar aanleiding van brief van 3 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 33157, O)

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief ongewijzigd vast; dat wil zeggen als brief van de daarin genoemde fracties en niet als commissiebrief.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer