Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 oktober 2016
1.
Leeftijdsgrens IVF

Brief van de minister van VWS van 28 september 2016 (30486, G)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Don), PvdA (Nooren) en SGP (van Dijk). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie, zodat andere fracties zich desgewenst aan kunnen sluiten.

2.
Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2016

Brief van de minister van VWS van 30 september 2016 (29447, G)

De commissie neemt de brief van 30 september 2016 (29447, G) voor kennisgeving aan en besluit tevens de brief van 10 juli 2015 (29447, E) alsnog voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stelt het op prijs om het verslag van het nog te plannen algemeen overleg in de Tweede Kamer over bloedvoorziening te ontvangen.

3.
Rondvraag

Het voorbereidend onderzoek van het initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506) vindt plaats op 25 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer