Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34.454)

- 34454

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman