Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 (34.426)

- 34426

Comptabiliteitswet 2016

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 29 november 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren