Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Holland Casino (34.576)

-
Mededelingen en informatie

Het Lid Prast (D66) verzoekt om agendering tijdens een volgende vergadering van de commissie van de Nederlandse reactie op de Europese consultatie over het EU raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten. Tevens verzoekt zij om agendering van de brief van de staatssecretaris van Financiën over het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V. (34 576). Ten aanzien van beide stukken zal de staf nagaan welke wijze van behandeling de Tweede Kamer voorstaat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren