Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 oktober 2016
1.
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 november 2016.

2.
Gesprek Onderwijsraad

De commissie stemt in met het voorstel om op dinsdag 28 maart 2017 met de Onderwijsraad te spreken over het advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit".


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer