Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 oktober 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 november 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer