Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 november 2016
1.
33819, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De SP-fractie besluit af te zien van het leveren van inbreng. Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing (33819, P) wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.
34228, J

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 oktober 2016 over de uitwerking van de woonlastenwaarborg (34228, J) besluit de commissie dat op 22 november 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering kan worden geleverd.

3.
32847

Integrale visie op de woningmarkt

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 31 oktober 2016 inzake Staat van de Woningmarkt 2016 (32847, L) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het is de voorlopige inschatting van de commissie dat een begrotingsdebat met de minister van BZK of de minister voor Wonen en Rijksdienst niet noodzakelijk is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman