Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2017 (34.550 B)

- Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het is de voorlopige inschatting van de commissie dat een begrotingsdebat met de minister van BZK of de minister voor Wonen en Rijksdienst niet noodzakelijk is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman