Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Holland Casino (34.576)

-
Holland Casino

Inbreng voor een brief aan de minister van Financiën inzake het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V. wordt geleverd door het Lid Prast (D66).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren