Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 november 2016
1.
34514

Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bij de voorlopige inventarisatie maken de leden van de fracties van SP en 50PLUS kenbaar een begrotingsdebat SZW te wensen.

De commissie besluit tevens om begin 2017 een mondeling overleg te plannen over de positie van zelfstandigen, eventueel samen met de commissie voor Financiƫn.

3.
Gesprek deskundigen UFR

15 november 2016 (17.00 - 18.30 uur)

De commissie stelt het voorstel voor de deskundigenbijeenkomst over de ultimate forward rate van 15 november 2016 vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren