Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 november 2016
1.
34086

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Rombouts), D66 (Engels), SP (Wezel), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Sietsma) en SGP (Van Dijk).

2.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 20 december 2016.

3.
E160037 - E160038 - E160039 - E160040

Verdere Europese voorstellen inzake Digitale Eengemaakte Markt

De commissie besluit op 29 november 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34388), dat op de termijnbrief staat van 28 oktober 2016, voor procedure te agenderen op 15 november 2016.

5.
Rondvraag

Het lid Engels (D66) geeft aan dat zijn fractie de behoefte leeft om in februari 2017 een beleidsdebat te houden over de invoeringsproblematiek omtrent de Nationale Politie. Dit voorstel wordt voor nadere bespreking geagendeerd op 15 november 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren