Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34388), dat op de termijnbrief staat van 28 oktober 2016, voor procedure te agenderen op 15 november 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren