Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 15 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
Mededelingen en informatie

In verband met de beschikbaarheid van de minister stelt de commissie voor de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34041, 34390 en 34348 (mijnbouwwetgeving: olie- en gaswinning) te verschuiven van 6 december 2016 naar maandag 19 en/of dinsdag 20 december 2016.
De commissie is nog in afwachting van de beantwoording van de vragen die zijn gesteld in het nader voorlopig verslag (34041, F).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer