Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Bruijn), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Gerkens), PvdA (Sent), ChristenUnie (Sietsma) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer