Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)

-
34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 december 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren