Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34.454)

- 34454

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en CU (Sietsma). Onder voorbehoud van beantwoording van de in het verslag gestelde vragen uiterlijk 2 december 2016, 12:00 uur, stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 6 december 2016 te doen plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman