Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 november 2016
1.
Nota internationaal (verdrags)beleid sociale zekerheid

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van SZW van 8 november 2016 (34052, F) als commissiebrief vast.

2.
Toezegging Hersteltermijn pensioenfondsen

Brief van de staatssecretaris van SZW van 18 november 2016 met de kabinetsreactie Najaarsrapportage DNB

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van SZW van 18 november 2016 (32043, I) opnieuw te agenderen zodra er meer duidelijkheid is over de wijze van behandeling door de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren