Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 november 2016
1.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 december 2016.

2.
Reactie op brief NOvA over Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

De commissie besluit op 6 december 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

En marge van dit agendapunt besluit de commissie de minister van V&J uit te nodigen op een nog nader te bepalen datum voor een mondeling overleg om het traject betreffende de modernisering van het Wetboek van Strafvordering te bespreken.

3.
Rondvraag

Het lid Wezel (SP) deelt haar voorgenomen inbreng met de leden en attendeert de commissie op het rapport "Maat houden", in het kader van het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34145) dat geagendeerd staat voor 29 november 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren