Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 november 2016
1.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 6 december 2016.

2.
Gesprek met de Raad van State

De commissie spreekt over de mogelijke vorm van het gesprek met de Raad van State. De staf wordt verzocht het besprokene samen te vatten tot een concreet voorstel dat op 6 december 2016 besproken kan worden.

Vervolgens spreekt de commissie over de mogelijke gespreksonderwerpen. De staf wordt gevraagd de geselecteerde onderwerpen nader uit te werken tot een concreet voorstel, dat eveneens op 6 december 2016 kan worden besproken.

3.
Mededelingen en informatie

Het lid De Graaf (D66) vraagt de staf nogmaals te informeren wanneer toezegging T02108 zal worden voldaan.

4.
Rondvraag

Het lid Verheijen (PvdA) vraagt of de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 34454 reeds ontvangen is. Dat blijkt niet het geval te zijn. De nota moet vóór vrijdag 2 december, 12:00 uur, binnen zijn en wordt dan onverwijld onder de leden van de commissie verspreid.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman