Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34.454)

- Rondvraag

Het lid Verheijen (PvdA) vraagt of de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 34454 reeds ontvangen is. Dat blijkt niet het geval te zijn. De nota moet vóór vrijdag 2 december, 12:00 uur, binnen zijn en wordt dan onverwijld onder de leden van de commissie verspreid.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman