Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Rondvraag

Het lid Koffeman (PvdD) geeft aan graag een commissiebrief te sturen naar aanleiding van de tweede uitstelbrief van de staatssecretaris van Economische Zaken inzake de beantwoording van vragen over het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (31571, Z).
De commissie verzoekt de staf om hiervoor een conceptbrief op te stellen en die op 6 december 2016 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer