Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 (34.426)

- 34426

Comptabiliteitswet 2016

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren