Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
33293

Herschikken gronden voor asielverlening

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 15 november 2016 inzake intrekkingen afgeleide asielvergunningen. De fractie van GroenLinks (Strik) geeft aan 6 december 2016 inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren