Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 november 2016
1.
34412

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot de vergadering van dinsdag 6 december 2016.

2.
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit op 20 december 2016 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van OCW van 4 november 2016 in reactie op brief van 15 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 34550 VIII, A)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van OCW (34550 VIII, A) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen het volgende ten aanzien van de toezeggingen:
T01755: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
T01763: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en de deadline aan te passen naar 1 januari 2017.
T01767: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen (tot na ontvangst van de evaluatie) en de deadline aan te passen naar 1 januari 2017.
T01824: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen (tot na ontvangst van de tussentijdse evaluatie) en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
T02055: De commissie besluit de toezegging als deels voldaan te beschouwen (zoals besloten tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 juni 2016) en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
T02059: De toezegging is reeds als voldaan aangemerkt tijdens de commissievergadering van dinsdag 4 oktober 2016.
T02061: De commissie besluit de toezegging als deels voldaan te beschouwen (zoals besloten tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 juni 2016) en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
T02064: De toezegging is reeds als voldaan aangemerkt tijdens de commissievergadering van dinsdag 13 september 2016.
T02067: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen (tot na ontvangst van de evaluatie) en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
T02152: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen (tot na ontvangst van de resultaten) en de deadline aan te passen naar 1 januari 2017.
T02160: de commissie besluit vast te houden aan het besluit van de commissievergadering van dinsdag 8 november 2016.
T02210: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen (tot na ontvangst van de resultaten en een beleidsreactie) en de deadline aan te passen naar 1 januari 2017.
T02217: De commissie besluit vast te houden aan het besluit van de commissievergadering van dinsdag 13 september 2016.
T02219: De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken.
T02224: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017.
T02225: De commissie besluit de toezegging af te voeren.
T02244: De toezegging is reeds als voldaan aangemerkt tijdens de commissievergadering van dinsdag 13 september 2016.

4.
Toezeggingen T02215 en T02216 (Transparantie kosten programmering) en voorhang Regeling financiƫle verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016

Brief van staatssecretaris van OCW van 21 november 2016 (32827, A)

De commissie neemt de voorhangbrief van 21 november 2016 voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02215 als voldaan aan te merken. Toezegging T02216 blijft - in afwachting van de toegezegde stukken - als openstaand geregistreerd.

5.
Toezegging T02221 - Rol lokale omroep

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van OCW van 23 november 2016 (34264, W)

De commissie neemt de brief van 23 november 2016 voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02221 als voldaan aan te merken.

6.
Toezegging T02370 - Samenwerkingsvormen regionale publieke omroep die geen extra BTW-lasten met zich meebrengen en toezegging T02371 - Frictiekostenregeling

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van OCW van 23 november 2016 (34459, E)

De commissie neemt de brief van 23 november 2016 voor kennisgeving aan. Zij besluit toezegging T02370 als voldaan aan te merken en toezegging T02371 als openstaand en de deadline van laatstgenoemde toezegging te stellen op 1 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer