Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)

-
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit op 20 december 2016 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer