Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Positie zelfstandigen op de arbeidsmarkt

De commissies besluiten de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën op 7 februari 2017 (15.30-17.00 uur) uit te nodigen voor een mondeling overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren