Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 november 2016
1.
Toezegging T02359 - Aanbieding AMvB (T02359)

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 14 november 2016 (33509, U)

De commissie beschouwt de toezegging met de brief als voldaan. Zij besluit te reageren op de brief van 14 november 2016 en daartoe op 13 december 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

2.
Leeftijdsgrens IVF

Brief van de minister van VWS van 23 november 2016 in reactie op brief van 26 oktober 2016 (verslag schriftelijk overleg 30486, I)

De commissie besluit de brief in de eerstvolgende commissievergadering opnieuw ter bespreking te agenderen.

3.
Rondvraag

Zodra beschikbaar zal de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over initiatiefvoorstel 33506 (Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) ter informatie worden verspreid onder de leden van de commissie.
De voorlichting zal, na ontvangst van de antwoorden van de initiatiefneemster en de regering, worden betrokken bij de nadere procedure.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer