Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Toezegging T02359 - Aanbieding AMvB (T02359)

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 14 november 2016 (33509, U)

De commissie beschouwt de toezegging met de brief als voldaan. Zij besluit te reageren op de brief van 14 november 2016 en daartoe op 13 december 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer