Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
Rondvraag

Zodra beschikbaar zal de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over initiatiefvoorstel 33506 (Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) ter informatie worden verspreid onder de leden van de commissie.
De voorlichting zal, na ontvangst van de antwoorden van de initiatiefneemster en de regering, worden betrokken bij de nadere procedure.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer