Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 januari 2017 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman