Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, 21 november 2016 (31571, Z)

De fracties van D66, PVV, PvdA, GroenLinks en PvdD ondersteunen de vragen opgenomen in de geagendeerde conceptbrief. Een aangepaste conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, zodat andere fracties zich desgewenst nog aan kunnen sluiten bij de brief.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer