Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 december 2016
1.
Pakket Belastingplan 2017 en Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Ten aanzien van het pakket Belastingplan 2017 wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), PvdA (Sent) en 50PLUS (Van Rooijen).

Ten aanzien van het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings brengt de commissie eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen op dinsdag 13 december.

De commissie stelt voor de gehele plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings te doen plaatsvinden op dinsdag 13 december. Daarvoor wordt, naast de staatssecretaris van Financiën, ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgenodigd.

2.
34576, B

Voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V.

De commissie besluit bespreking van de brief aan te houden tot haar eerstvolgende vergadering.

3.
T01298

Toezegging Ingrijpen regering bij onvoldoende verhindering van vertragingsmiddelen (30.645)

De commissie beschouwt toezegging T01298 als voldaan en neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie wet-Dezentjé' (EK 30 645, F) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren