Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
33293

Herschikken gronden voor asielverlening

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren