Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 december 2016
1.
34356 (R2064) / 34359 / 34358

Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over de wetsvoorstellen 34356 (R2064) en 34359, gezamenlijk met het wetsvoorstel 34358 dat door de commissie BiZa/AZ is behandeld, te houden op 31 januari 2017 of 7 februari 2017.

2.
Reactie minister van Veiligheid en Justitie op brief NOvA over Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 december 2016. De fractie van het CDA (Rombouts) levert reeds inbreng.

3.
34067, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitwerking AMvB behorende bij het wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden; Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie besluit op het aanbod van de minister van V&J - de verzorging van een technische briefing met aanwezigheid van het CAK - in te gaan. Zij zal de minister verzoeken deze technische briefing, van drie kwartier, in januari te laten plaatsvinden.
Voorts besluit zij twee auteurs van de tekst "De eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg", gepubliceerd in het tijdschrift NJB van 11 november 2016 (aflevering 39), uit te nodigen voor een gesprek van drie kwartier voorafgaand aan de technische briefing.

4.
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 december 2016.

5.
T02351

Toezegging De Kamer informeren over advisering omtrent de invoering van de nieuwe procesvoering (34.059 / 34.138 / 34.212 / 34.237)

De commissie besluit een commissiebrief te sturen aan de minister van V&J om opheldering te vragen over de uitstel van de invoering van de nieuwe procesvoering.

6.
E160037, E160038, E160039 en E160040

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren