Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160037 - Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

- E160037, E160038, E160039 en E160040

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren