Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160040 - Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

- E160037, E160038, E160039 en E160040

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren