Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
T02351

Toezegging De Kamer informeren over advisering omtrent de invoering van de nieuwe procesvoering (34.059 / 34.138 / 34.212 / 34.237)

De commissie besluit een commissiebrief te sturen aan de minister van V&J om opheldering te vragen over de uitstel van de invoering van de nieuwe procesvoering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren