Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))

-
34356 (R2064) / 34359 / 34358

Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over de wetsvoorstellen 34356 (R2064) en 34359, gezamenlijk met het wetsvoorstel 34358 dat door de commissie BiZa/AZ is behandeld, te houden op 31 januari 2017 of 7 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren